نیروگاه 

کاربردهای خاص! سوپر آلیاژها!

ایران جایگاه خاصی را در صنایع نیروگاهی دارد.ایران جزء محدود کشورهایی در خاورمیانه هستیم که توانایی ساخت نیروگاه های حرارتی را از ابتدا تا انتها دارد. گروه مپنا و زیر مجموعه هایش نقشی اساسی در این موضوع دارند.

در سه دهه گذشته، ما یک شریک مورد اظمینان برای گرده مپنا در تامین آلیاژ های خاص و مواد مصرفی جوش بوده ایم.

No data was found

صنایع 

No data was found

جدول محصولات 

جزییات محصولات مرتبط

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DescriptionProcess / fromAlloyClassificationDia.Range
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless

Download 

PDF.Catalogue
Download
PDF.Catalogue
Download