محصولات 

نیروگاه برق آبی

نیروگاه های برق آبی، با استفاده از یک سد یا یک سازه خاص منجر به تغییر جریان طبیعی یک رودخانه یا سایرمنابع آبی می گردند و بدین وسیله برق تولید می‌کنند.نیروگاه های برق آبی انرژی آب را مهار می کنند و با بهره گیری از قوانین مکانیک آن را به برق تبدیل می نمایند. در واقع نیروگاه های برق آبی بر اساس این مفهوم ساده ساخته شده اند که آب جاری از سد،  یک توربین را می چرخاند که خود موجب چرخش ژنراتور می شود.

شرکت آلیاژ صنعت افرا آماده همکاری با شرکت های سازنده دریچه کنترل، توربین، ژنراتور جهت تامین مواد مصرفی جوش، ورق و قطعات فورج مورد نیاز این صنعت می باشد.

No data was found

صنایع 

No data was found

جدول محصولات 

جزییات محصولات مرتبط

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DescriptionProcess / fromAlloyClassificationDia.Range
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless

Download 

PDF.Catalogue
Download
PDF.Catalogue
Download