سیمان و معدن 

جوشکاری و مهندسی سطح برای صنایع سیمان ادامه دارد

آلیاژ صنعت افراهمواره توانایی کمک به بهینه سازی تولید را به کمک انواع مواد مصرفی جوشکاری با کیفیت بالا، مشاوره های ارزشمند و حمایت دائمی را دارد.
قطعات در صنعت سیمان همواره به دلیل وجود ضربه، سایش و حرارت در معرض کم شدن ماده از سطح و خودگی قرار دارند. در آسیاب، سرعت کم شدن ماده از سطح به فاکتورهایی از قبیل عملکرد طراحی آسیاب ، نوع مواد شارژشونده و … وابسته است. کم شدن ماده از سطح منجر به کاهش بازدهی و کاهش کیفیت محصول تولیدی و افزایش انرژی مورد نیاز، لرزش و ریسک آسیب جدی به دیگر قطعات خواهد شد. همچنین این امر موجب افزایش هزینه های نگه داری خواهد شد. سخت کاری سطحی حفظ شکل ظاهری سطح قطعات (پروفیل) برای مدت های طولانی را ممکن می سازد. این امر حالت بهینه شرایط تولید را تضمین نموده و حتما بایستی پیش از کاهش کیفیت تولید و افزایش غیر قابل قبول انرژی مصرفی انجام پذیرد. سخت کاری سطحی همچنین موجب افزایش مقاومت به خوردگی به وسیله ایجاد یک زمینه آستنیتی که ذرات کاربید در آن قرار دارد خواهد شد.
ما در آلیاژ صنعت افرا با ارائه خدمات برتر به شرح ذیل در اندیشه کیفیت برتر و خدمات موثر به صنایع سیمان کشور هستیم

  • مراکز ارائه دهنده خدمات مربوط به سخت کاری سطحی
  • ارائه پیشنهادات و مشاوره فنی در زمینه پوشش دهی
  • تامین انواع ورق های ضد سایش و کلد شده
  • تامین انواع تجهیزات مورد نیاز صنعت سیمان در ایران
No data was found

صنایع 

No data was found

جدول محصولات 

جزییات محصولات مرتبط

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DescriptionProcess / fromAlloyClassificationDia.Range
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless
Avesta 2205 basic
SMAW Electode
Stainless
Stainless
Stainless

Download 

PDF.Catalogue
Download
PDF.Catalogue
Download